Ładuję...
Mój koszyk   koszyk:

Zmiana danych rejestracyjnych

Jeśli posiadasz konto w sklepie możesz dokonać zmiany danych podanych podczas rejestracji.

Dostęp do danych jest możliwy po zalogowaniu się do "Panelu klienta", w zakładce "Dane konta" oraz pod adresem "moja.nowaera.pl/panel/moje-konto/edycja-danych".

Zgodnie z art. 16 RODO masz również prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych i ich zmiany. Zmiana jest możliwa poprzez wypełnienie formularza RODO i zaznaczenie odpowiedniego typu zgłoszenia, w tym przypadku: "Prawa do sprostowania danych".

Masz także prawo do usunięcia konta.

Zmiana adresu rozliczeniowego i dostawy

Oprócz zmiany danych rejestracyjnych, masz również możliwość zmiany adresu roliczeniowego i dostawy. Możesz to zrobić w "Panelu klienta" w zakładce "Adresy rozliczeniowe i dostawy".