Spis treści
40. Czego nas uczą wiersze Juliana Tuwima?
Swobodne wypowiedzi na temat historyjki obrazkowej; Określanie rzeczownika, uzupełnianie zdań. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników
41. Bohaterowie wierszy Tuwima
Rozwiązanie zagadek - tytuły wierszy. Pisownia imion wielką literą
42. Wiosenne prace
Przyporządkowywanie wyrazów do odpowiednich obrazków
[Strona muzyczna] Poznaję nową pauzę
Rodzaje pauz
43. Wiosna w sadzie i ogrodzie
Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji. Dobieranie odpowiednich zdań do ilustracji
[Strona plastyczna] Kwitnąca gałązka
Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem krepiny, waty i gałązek
44. Rośliny tylko do ozdoby
Dobieranie odpowiednich podpisów do ilustracji. Pisanie z pamięci
45. Zwierzęta na wsi
Praca z tekstem - wyszukiwanie i przepisywanie zdań z tekstu. Łączenie obrazków z odpowiednimi wyrazami. Próby uzasadniania swojego wyboru. Wyszukiwanie w zdaniach niepotrzebnych wyrazów
46. Przyroda w mieście
Nazwy zwierząt. Przyporządkowywanie wyrazów do odpowiednich obrazków. Układanie wyrazów z plątaninki literowej. Czytanie ze zrozumieniem - łączenie zdań
47. Życie na wsi
Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Określanie rzeczownika. Łączenie wyrazów w pary
48. Życie w mieście
Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji.
Opis miasta - wyszukiwanie odpowiednich określeń.
Nazwy zawodów na wsi i w mieście - uzupełnianie tabeli
49. Poznajemy naszą ojczyznę
Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami. Barwy narodowe - kolorowanie flagi Polski. Swobodne wypowiedzi na temat swojej miejscowości. Uzupełnianie formularza
50. Wizyta w Warszawie
Układanie wyrazów z plątaninki literowej. Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami. Swobodne wypowiedzi na temat legendy o Warsie i Sawie; dobieranie odpowiednich podpisów do ilustracji
51. Zwiedzamy Kraków
Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Strój krakowski
52. Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem
Czytanie ze zrozumieniem - wyszukiwanie zdań prawdziwych. Dobieranie odpowiednich podpisów do ilustracji.
[Strona muzyczna] Skąd znasz te dźwięki?
Różne rodzaje dźwięków, naśladowanie znanych dźwięków głosem
53. Poznajemy pracę strażaków
Dobieranie podpisów do obrazków. Ćwiczenia w mówieniu - praca strażaka. Numery alarmowe.
54. jak zapobiegać pożarom?
Przyczyny powstawania pożarów - wypowiedzi na podstawie ilustracji. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Wyszukiwanie wyrazów związanych ze strażą pożarną
Sprawdzam, co potrafię
Czytanie ze zrozumieniem; wyszukiwanie zdań; układanie pytań do wybranych zdań. Wyszukiwanie w zdaniach niepotrzebnych wyrazów. Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami
55. Co się dzieje na łące?
Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji. Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami na podstawie ilustracji; rozsypanka wyrazowa. Ustalanie kolejności ilustracji - uzasadnianie swojego wyboru
56. Kto biega i hasa po zielonych lasach?
Życie mieszkańców lasu - wypowiedzi na temat ilustracji. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
57. Jak pomagamy rodzicom?
Czytanie ze zrozumieniem - wybieranie zdań zgodnych z tekstem. Uzupełnianie zdań nazwami czynności
58. Nie ma jak u mamy!
Rozwiązanie zagadki. Przepisywanie fragmentu wiersza. Moja mama - układanie zdań z wykorzystaniem podanych wyrazów. Redagowanie życzeń - korzystanie z podanego słownictwa
59. Niespodzianka dla mamy
Swobodne wypowiedzi na temat historyjki obrazkowej.
[Strona muzyczna] Już umiem tak grać
Takt na 2; rytmiczna recytacja, granie na instrumentach perkusyjnych
61. Mój tata
Nauka wiersza na pamięć. Wyszukiwanie określeń opisujących tatę; samodzielne układanie zdania
62. Pamiętamy o dobrych nawykach
Czytanie ze zrozumieniem. Wskazywanie poprawnych zachowań. Dobre nawyki - wypowiedzi na temat ilustracji
63. Czy plotka może szkodzić?
Układanie pisemnych odpowiedzi na pytania. Układanie przysłowia z rozsypanki wyrazowej. Sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem - wybór właściwych ilustracji
64. Lubimy różne zabawy
Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji; dobieranie odpowiednich podpisów. Krzyżówka z hasłem „zabawa". Liczba liter, głosek i sylab w wyrazach; układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. Rozwiązywanie zagadek - zapisywanie prawidłowych odpowiedzi
65. Dzień Dziecka
Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji; dobieranie odpowiednich podpisów. Labirynt. Rozwiązywanie rebusów - odczytywanie zaszyfrowanych zdań i przepisywanie ich
[Strona plastyczna] Pan Zegarek
Praca plastyczna z wykorzystaniem gazet, korka, muszelek, gałązek
67. Gdy prababcia była mała
Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji. Uzupełnianie zdań na podstawie tekstu. Nazwy zabawek i przyborów szkolnych
68. Jak poznajemy świat?
Swobodne wypowiedzi na temat wycieczek. Rzeczownik z czasownikiem, liczba pojedyncza i mnoga.
[Strona muzyczna] Rytmiczne rymowanki
Rozróżnianie dźwięków; takt na 2 i na 3; rytmiczna recytacja
69. Poznajemy tajemnice ogrodu
Samodzielne układanie zdań z wykorzystaniem podanych wyrazów. Nazwy zwierząt - przyjaciele i wrogowie ogrodu. Liczba pojedyncza i mnoga. Nazwy czynności. Układanie zdania z plątaninki literowej
70. Poznajemy tajemnice pogody
Dobieranie odpowiednich podpisów do ilustracji. Rysowanie ilustracji na podstawie tekstu. Nazwy czynności; rozwiązywanie zagadek - zapisywanie odpowiedzi. Układanie zdania do obrazka
[Strona plastyczna] Papierowy wiatraczek
Kolejne etapy wykonania wiatraka z kartonu
71. Niedziela z rodziną
Kalendarz - wyszukiwanie niedziel. Dobieranie odpowiednich podpisów do ilustracji
Sprawdzam, co potrafię
Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami. Wyszukiwanie nazw dyscyplin sportowych z eliminatki literowej. Czytanie ze zrozumieniem - wyszukiwanie zdań nieprawdziwych
72. Wkrótce pożegnamy szkołę
Odczytanie i zapisanie zdania ukrytego na ilustracji. Staranne przepisywanie fragmentu wiersza. Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej; wyrazy o znaczeniu przeciwnym
73. Żegnaj, pierwsza klaso!
Uzupełnianie zdania na podstawie ilustracji. Dopasowywanie zdjęć do ilustracji zwierząt, roślin i rzeczy. Krzyżówka z hasłem „Życzymy udanych wakacji"
74. Już czas pakować walizki
Nazwy rzeczy. Czytanie ze zrozumieniem -uzasadnianie swojego wyboru. Układanie wyrazów z sylab. Odczytywanie i zapisywanie zdań. [Strona muzyczna] Miniturniej o złotą płytę
Muzyczna krzyżówka; rozpoznawanie piosenek
75. Żegnamy Alka, Agatę i ich przyjaciół
Pisanie imion wielką literą. Samodzielne układanie zdań

Materiały dodatkowe

Zabawa w teatr
Każdy Ci powie, że sport to zdrowie
Zadania dodatkowe

Teksty piosenek
Wiosna w ogródku
To nasza ojczyzna
Wiosenny spacer
Słoneczna wycinanka
Plecak, torba i walizka