Spis dzieł sztuki

1. „Nike z Samotraki”
2. Martin Schongauer „Chrystus na krzyżu”
3. Raffaello Santi „Madonna Sykstyńska”
4. Diego Velázquez „Panny dworskie”
5. Nicolas Poussin „Pasterze arkadyjscy”
6. Henry Fuseli „Koszmar nocny”
7. Jean François Millet „Zbierające kłosy”
8. Auguste Renoir „Śniadanie wioślarzy”
9. Edward Hopper „Nocne jastrzębie”
10. Andy Warhol „Puszka zupy Campbell’s”