Edukacja wczesnoszkolna » Elementarz XXI wieku – wersja 2013 » Klasa 1 » Dla nauczycieli
Szczegóły publikacji

Elementarz XXI wieku
Kompletna obudowa metodyczna


Pełen zestaw materiałów w eleganckim segregatorze

Każdy nauczyciel otrzymuje estetyczny i funkcjonalny segregator, w którym może gromadzić materiały niezbędne do planowania pracy i prowadzenia zajęć.

Zawartość segregatora została podzielona na trzy sekcje: „Planowanie pracy”, „Scenariusze zajęć” oraz „Materiały dodatkowe”. W skład każdej sekcji wchodzi określona ilość poręcznych zeszytów, które można wyjmować z segregatora i z powrotem do niego wkładać. Dzięki temu nauczyciel nie musi już dźwigać na zajęcia całej, grubej „Książki nauczyciela” – wystarczy, że wyjmie z segregatora te zeszyty, które są mu danego dnia potrzebne. Takie rozwiązanie pozwala wydawnictwu na zaoferowanie nauczycielowi bogatszego niż kiedykolwiek wcześniej zestawu materiałów dydaktycznych w najporęczniejszej możliwej formie. Całość stanowi niezastąpioną pomoc w codziennej pracy.

Zobacz materiały dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej »

Planowanie pracy: nauczyciel otrzymuje wszystkie niezbędne materiały związane z planowaniem pracy zawarte w dwóch zeszytach – po jednym na każdy semestr. W zeszytach znajduje się tygodniowy rozkład zajęć z przewidywaną liczbą godzin na realizację poszczególnych edukacji, a także rozkład materiału zawierający między innymi nazwy kręgów tematycznych, tematy dni, treści kształcenia, przewidywane efekty dydaktyczno-wychowawcze czy odniesienia do podstawy programowej (będące doskonałym narzędziem do bieżącego monitorowania realizacji podstawy i udokumentowania pracy nauczyciela osobom sprawującym nadzór dydaktyczny).

Scenariusze zajęć: całość została opublikowana w formie sześciu wygodnych zeszytów, po jednym zeszycie na dwa miesiące pracy. Każdy scenariusz zawiera temat i propozycję zapisu w dzienniku, cele i przewidywane osiągnięcia ucznia, plan zajęć oraz przebieg zajęć opisany szczegółowo. Uwaga! Nauczyciel szukający nowych rozwiązań edukacyjnych znajdzie w scenariuszu zajęć dziennych także dodatkowe sytuacje dydaktyczne do wykorzystania w czasie lekcji. Ponadto do dyspozycji nauczyciela są: Zeszyt scenariuszy zajęć muzycznych (zawierający między innymi teksty i zapis nutowy piosenek, opisy zabaw ruchowych, powitanki), Zeszyt scenariuszy zajęć wychowania fizycznego oraz Zeszyt scenariuszy zajęć komputerowych.

Materiały dodatkowe: w ich skład wchodzą między innymi: dobrze przygotowany opis metodyczny dotyczący monografii liczby i toku wprowadzania litery z różnymi, ciekawymi propozycjami jego realizacji; zabawy integracyjne i relaksacyjne; scenariusze dodatkowe (np. scenariusz spotkania z rodzicami); Kalendarz Nauczyciela oraz zbiór zadań do „Koła Odkrywców” (to nowa,  ciekawa pomoc edukacyjna w formie gry; aby zapoznać się z jej opisem, przejdź do menu „Elementy dodatkowe”).Pozostałe z kategorii

Elementarz XXI wieku
Zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczyciela do klasy 1


Skład zestawu: Materiały dla Nauczyciela w segregatorze, klasa 1, część 1Materiały dla Nauczyciela do segregatora, klasa 1, część 2Sprawdzam postępy swoich uczniów - kartkówki i sprawdziany, klasa 1Sprawdziany semestralne i roczne - bloczki, klasa 1

Nasza cena: 79,00 zł


Program „Szkoła na miarę”

Sprawdzony program dla nowoczesnej edukacji Sprawdzony program nauczania autorstwa Teresy Janickiej-Panek, Hanny Małkowskiej- Zegadło i Barbary Bieleń, na którego podstawie zostały opracowane serie „Nowe Raz, dwa, trzy, teraz my!”, „Nowe Już w szkole” oraz „Elementarz XXI wieku”. W ...

Nasza cena: 18,00 zł


Elementarz XXI wieku
Książka Nauczyciela w segregatorze, kl. 1 sem. 1


Książka Nauczyciela w segregatorze, sem. 1

Nasza cena: 49,00 zł


Elementarz XXI wieku
Książka Nauczyciela w segregatorze, kl. 1 sem. 2


Książka nauczyciela do segregatora, sem. 2

Nasza cena: 29,00 zł


Elementarz XXI wieku
Sprawdzam postępy uczniów
klasa 1


Sprawdzam postępy uczniów

Nasza cena: 19,00 zł


Elementarz XXI wieku
Sprawdziany semestralne i roczne
klasa 1


Sprawdziany semestralne i roczne

Nasza cena: 19,00 zł


Elementarz XXI wieku
Utwory do słuchania i zabawy
klasa 1


Dwie płyty pełne muzycznych inspiracji? To brzmi dobrze! Zestaw dwóch płyt stanowi podstawę i uzupełnienie zajęć muzycznych dla klasy I. Celem zajęć jest m.in. nauka śpiewu, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, nauka świadomej percepcji utworów muzycznych, a także… doskonała zabawa ...

Nasza cena: 18,00 zł


Elementarz XXI wieku
Koło Odkrywców


Koło Odkrywców to nowa pomoc dydaktyczna, to gra, która łączy naukę z zabawą. Pomaga powtórzyć materiał i utrwalić wiedzę w niekonwencjonalny sposób. Kolorowe plansze skupiają uwagę i rozbudzają ciekawość dzieci. Sprawdziliśmy to – Koło jest użytecznym narzędziem dla nauczyciela i grą ...

Nasza cena: 149,00 zł  • 1
  • 2
Wyniki 1 - 8 z 11
Wyświetl #  
Serie wydawnicze Nowej Ery:
Foto: Shutterstock/Utemov Alexey