Spis treści

      Moja historia 6 cz. 1

        I Europejczycy odkrywają świat

 1. Społeczeństwo późnego średniowiecza
 2. Wielkie odkrycia geograficzne
 3. Skutki odkryć geograficznych
 4. Renesans – powrót do starożytności
 5. Reformacja w Europie
  * Jak żyli dawni mieszkańcy Ameryki?
Czy już wiesz?
Czy już potrafisz?
To wiem!

To potrafię!

II W Rzeczpospolitej szlacheckiej

 1. Demokracja szlachecka
 2. Rzeczpospolita Obojga narodów
 3. Wolna elekcja
 4. Pod rządami Wazów
 5. Odsiecz Wiednia
  * Sarmatyzm

Czy już wiesz?
Czy już potrafisz?
To wiem!
To potrafię!

III Czasy rozumu, nauki i maszyn

 1. Europa w XVII wieku
 2. W czasach baroku
 3. Oświecenie – czasy uczonych
 4. Sztuka i życie codzienne w XVIII wieku
 5. Początki przemysłu
 6. Jak powstały Stany Zjednoczone?
  * Benjamin Franklin

Czy już wiesz?
Czy już potrafisz?
To wiem!
To potrafię!

IV Ostatnie lata Rzeczpospolitej szlacheckiej

 1. Rzeczpospolita w połowie XVIII wieku
 2. Warszawa za czasów Stanisława Augusta
 3. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja
 4. Upadek Rzeczpospolitej
  * Pierwsza polska biblioteka narodowa

Czy już wiesz?
Czy już potrafisz?
To wiem!
To potrafię!

V  Czasy wielkich przemian społecznych

 1. Wielka Rewolucja Francuska
 2. Epoka Napoleona
 3. Wiek odkryć i wynalazków
 4. Walka o prawa obywatelskie
 5. Zjednoczenie Włoch i Niemiec
 6. Społeczeństwo w XIX wieku
 7. Kolonializm
  * Prawa człowieka i prawa dziecka

Czy już wiesz?
Czy już potrafisz?
To wiem!
To potrafię!

Jak ludzie odkrywali świat?

Samouczek
Spis tekstów źródłowych
Wynalazki dawniej i współcześnie


Moja historia 6 cz. 2

 I. Polska pod zaborami

1.Polacy w czasach napoleońskich
2.Powstania narodowe
3.Polacy po klęskach powstań
4.Życie pod zaborami

* Jak rozwijała się Łódź?
Czy już wiesz?
Czy już potrafisz?
To wiem!
To potrafię!

II. Pierwsza wojna światowa i okres międzywojenny

1.Pierwsza wojna światowa
2.Polska odzyskuje niepodległość
3.Powstanie Związku Radzieckiego
4.Wielki kryzys gospodarczy
5.Faszyzm w Niemczech
6.Druga Rzeczpospolita
7.Osiągnięcia II Rzeczpospolitej

* Życie codzienne w czasach międzywojennych
Czy już wiesz?
To wiem!
To potrafię!

III. Polska i świat podczas II wojny światowej

1.Napaść Niemiec i ZSRR na Polskę
2.Druga wojna światowa w latach 1940–1943
3.Polacy pod okupacją
4.Zbrodnie niemieckie
5.Koniec II wojny światowej
6.Polacy na frontach II wojny światowej

* Życie codzienne w okupowanej Polsce
Czy już wiesz?
Czy już potrafisz?
To wiem!
To potrafię!

IV. Polska i świat po II wojnie światowej

1.Zimna wojna
2.Powstanie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
3.Gospodarka i społeczeństwo PRL
4.Polacy w walce z komunizmem
5.Upadek komunizmu w Europie
6.Jak powstała Unia Europejska?
7.USA współczesnym mocarstwem

* Polska w świecie
Czy już wiesz?
Czy już potrafisz?
To wiem! To potrafię!

* Człowiek i społeczeństwo w XX i XXI wieku
1.Życie ludzi dawniej i dziś
2.Wiek telewizji i komputera
3.Świat w XXI wieku
4.Jan Paweł II

Kalendarium XX i XXI wieku
Spis tekstów źródłowych
Polska i świat w XX wieku