Spis treści
I. Wstęp
II. Program nauczania
III. Metody, formy pracy i zabawy na lekcjach muzyki
IV. Omówienie elementów pakietu „Gra muzyka!”
V. Przewodnik po płycie CD-ROM
VI. Rozkład materiału z planem wynikowym (propozycja)
VII. Scenariusze lekcji wraz z kartami pracy
VIII. Układy taneczne
IX. Literatura muzyczna do słuchania – propozycje dodatkowe
X. Odpowiedzi do zadań
XI Omówienia utworów do słuchania zawartych na płytach CD
XII Biblioteczka nauczyciela muzyki
XIII. Repertuar dodatkowy