Spis treści

I. Poznaj „Śladami przeszłości”
Wraz ze zmianą podstawy programowej nastąpiła konieczność dostosowania podręczników do nowych wymagań. Najistotniejszym modyfikacjom uległ rozkład treści nauczania. W związku z tym wydawnictwo Nowa Era przygotowało serię do nauki historii w gimnazjum „Śladami przeszłości”.

II. Roczny plan pracy
Prezentowany roczny plan pracy jest zintegrowany z programem nauczania i w pełni dostosowany do podręcznika. W planie wynikowym wskazano liczbę godzin przeznaczonych na omówienie poszczególnych tematów, odniesienia do podstawy programowej oraz szczegółowo rozpisano wymagania podstawowe i ponadpodstawowe wobec ucznia.

III. Materiały dydaktyczne do podręcznika „Śladami przeszłości 1”
Zbiór materiałów dydaktycznych ułożono w kolejności odpowiadającej układowi treści podręcznika. Zamieszczone pomoce ułatwiają konstruowanie lekcji oraz realizację założeń i osiągnięcie wszystkich celów podstawy programowej. Zawierają ciekawe scenariusze lekcji, karty pracy, zestawy dodatkowych ćwiczeń i testy podsumowujące.

Rozdział I – Początki cywilizacji
Scenariusz „Czas wielkich przemian” z wykorzystaniem metody jigsaw (puzzli)
Scenariusz „Osiągnięcia cywilizacyjne pozaeuropejskich ludów starożytnych – lekcja powtórzeniowa” z wykorzystaniem metody projektu
Karta pracy „W Egipcie faraonów”
Karta pracy „Od rysunków naskalnych do alfabetu”
Ćwiczenia dodatkowe
Test A podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I
Test B podsumowujący wstęp do podręcznika i rozdział I
Klucz odpowiedzi do testów podsumowujących

Rozdział II – Antyczna Grecja
Scenariusz „Wojny perskie” z wykorzystaniem debaty „za” i „przeciw”
Scenariusz „Wierzenia starożytnych Greków” z wykorzystaniem dramy
Karta pracy „Demokratyczne Ateny”
Karta pracy „Igrzyska olimpijskie”
Ćwiczenia dodatkowe
Test A podsumowujący rozdział II
Test B podsumowujący rozdział II
Klucz odpowiedzi do testów podsumowujących

Rozdział III – Imperium Rzymskie
Scenariusz „Republika rzymska” z wykorzystaniem mapy myśli
Scenariusz „Koniec świata starożytnego” z wykorzystaniem metaplanu
Karta pracy „Podboje Rzymu”
Karta pracy „Pierwsi chrześcijanie”
Ćwiczenia dodatkowe
Test A podsumowujący rozdział III
Test B podsumowujący rozdział III
Klucz odpowiedzi do testów podsumowujących

Rozdział IV – Początki średniowiecza
Scenariusz „Państwo Franków” z wykorzystaniem skrzynki pytań
Scenariusz „Między papiestwem a cesarstwem” z wykorzystaniem rybiego szkieletu
Karta pracy „Bizancjum”
Karta pracy „Najazdy Normanów”
Ćwiczenia dodatkowe
Test A podsumowujący rozdział IV
Test B podsumowujący rozdział IV
Klucz odpowiedzi do testów podsumowujących

Rozdział V – Polska pierwszych Piastów
Scenariusz „Początki państwa polskiego” z wykorzystaniem drzewka decyzyjnego
Scenariusz „Państwo Bolesława Chrobrego” z wykorzystaniem analizy SWOT v Karta pracy „Pradzieje ziem polskich”
Karta pracy „Kryzys i odbudowa państwa Piastów”
Ćwiczenia dodatkowe
Test A podsumowujący rozdział V
Test B podsumowujący rozdział V
Klucz odpowiedzi do testów podsumowujących

IV. Odpowiedzi do zadań z podręcznika „Śladami przeszłości 1” oznaczonych symbolem *
Znajdują się tu propozycje odpowiedzi do zamieszczonych w podręczniku trudniejszych ćwiczeń lub zadań wykraczających poza wymagania podstawowe.

V. Odpowiedzi do trudniejszych zadań z zeszytu ćwiczeń „Śladami przeszłości 1”
Proponowane przykładowe rozwiązania odnoszą się do zadań z zeszytu ćwiczeń, które mogą sprawić uczniom trudność.

VI. Odpowiedzi do testów z zeszytu ćwiczeń „Śladami przeszłości 1”
Klucze odpowiedzi do testów podsumowujących poszczególne rozdziały zawierają przykłady właściwych odpowiedzi, jakich mogą udzielić uczniowie.

VII. O Płycie Nauczyciela
Materiały z Książki Nauczyciela dostępne są w wersji elektronicznej, umożliwiającej ich edytowanie. Na płycie CD-ROM znajdują się m.in. wszystkie mapy z podręcznika, przykładowe foliogramy oraz lekcja multimedialna. W zestawie przygotowanych materiałów zamieszczono także artykuł o sposobach wykorzystania zagadnień opracowanych w „Tajemnicach sprzed wieków” oraz opinie o programie nauczania „Śladami przeszłości”.